Кафедра психології і соціології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Вибіркові дисципліни кафедри

Соціально-психологічні дисципліни

умовна назва блоку з чотирьох взаємоповязаних непрофільних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

Вільні майнори
.

окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ,
з яких студент самостійно може створити свій власний унікальний МАЙНОР

Маг-майнори

окремі непрофільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ

Мейджори

окремі профільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки МАГІСТРІВ