Кафедра психології і соціології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Кафедра Психології і соціології

Про кафедру

1 січня 2024 року за ініціативи та підтримки керівництва Харківського національного університету імені Семена Кузнеця було засновано кафедру психології і соціології з метою надання здобувачам вищої освіти високоякісних фахових компетентностей та формування у них ефективних результатів навчання в галузі психології.

Стратегія розвитку

Розробка та впровадження нових курсів з психології резильєнтності та розвитку soft skills, які сприяють підвищенню самопізнання, емоційного і соціального інтелекту, комунікаційних навичок та креативності. Включення практичних занять та тренінгів для здобувачів з метою розвитку soft skills, таких як комунікація, співпраця в команді, креативне мислення тощо.

Склад кафедри

Кафедра складається з висококваліфікованих професорів і доцентів, які мають значний досвід у своїй галузі. Вони працюють над передовими дослідженнями і регулярно публікують свої роботи в провідних наукових журналах. Наша команда також включає молодих викладачів і аспірантів, які працюють над своїми дисертаціями. Ми прагнемо створити навчальне середовище, яке сприяє академічному зростанню і професійному розвитку наших студентів.

Кафедра пишається своїм внеском у розвиток науки і освіти в нашій країні.