Кафедра психології і соціології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Стратегія розвитку кафедри

Ключові положення стратегії розвитку кафедри психології і соціології ХНЕУ ім. С. Кузнеця «ПСИХОЛОГІЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ТА РОЗВИТОК SOFT SKILLS»

Розробка та впровадження нових курсів з психології резильєнтності та розвитку soft skills, які сприяють підвищенню самопізнання, емоційного і соціального інтелекту, комунікаційних навичок та креативності. Включення практичних занять та тренінгів для здобувачів з метою розвитку soft skills, таких як комунікація, співпраця в команді, креативне мислення тощо.
 
Організація дослідницьких проектів з вивчення психологічних особливостей, які впливають на резильєнтність та розвиток soft skills у різних груп населення. Публікація наукових статей та доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях для поширення результатів досліджень та сприяння обміну знаннями.
 
Взаємодія з представниками бізнесу, громадськими організаціями та іншими установами для проведення стажування здобувачів та організація спільних заходів з розвитку soft skills. Залучення практикуючих психологів до викладання курсів та проведення майстер-класів для студентської спільноти.
 
Співпраця з іншими кафедрами та факультетами університету для розробки інтегрованих програм, які поєднують психологічні знання з навичками в різних галузях, що сприяє комплексному розвитку здобувачів.
 
Ці положення спрямовані на розвиток ключових компетенцій, які є важливими для успіху на сучасному ринку праці та особистісного зростання здобувачів!
Детальніше, переходьте на посиланням.