Кафедра психології і соціології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Стейкхолдери

1. Михайло СОЗИКІН
Комерційний директор ТОВ "Харзбут"

2. Ірина СТРОЄВА
Голова Громадської організації "Звичані люди"