Кафедра психології і соціології
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

В Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця студентам надається можливість вільного вибору навчальних дисциплін у межах 25% загального обсягу відповідної освітньо-професійної програми. Обрані дисципліни увійдуть до індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у додатку до диплому.

Принцип вільного вибору дає змогу кожному студенту вивчати навчальні дисципліни, які відображають індивідуальні вподобання, інтереси та плани на майбутнє працевлаштування.

Студенти спеціальності 053 Психологія мають можливість обирати вибіркові освітні компоненти

І. Цикл загальної підготовки:

  1. Навчальна дисципліна технологічного спрямування (1 освітній компонент)
  2. Навчальна дисципліна правового спрямування (1 освітній компонент)
  3. Майнор або вільний майнор (4 освітні компонента)

ІІ. Цикл професійної підготовки:

Мейджори (6 освітніх компонентів)